Chiều nay ..

By CAO HOÀNG TỪ ĐOAN
Là chia tay nhau rồi đó !
mà chiều nay lạ con gió im thinh
chẳng níu dang dở chúng mình
để ta -
người ấy ..
bóng hình mờ phai .

Là chia tay nhau hở ai ?
gió sao không nhắc .. chờ mai hẹn ngày
chưa kịp nhờ gió tỏ bày
chiều nay chan lệ
ô hay ..một người !!!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7985','kck7f2ivkk7f08gn22r6mtl693','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-20 23:48:35','/')