Chiều nay ..

By CAO HOÀNG TỪ ĐOAN
Là chia tay nhau rồi đó !
mà chiều nay lạ con gió im thinh
chẳng níu dang dở chúng mình
để ta -
người ấy ..
bóng hình mờ phai .

Là chia tay nhau hở ai ?
gió sao không nhắc .. chờ mai hẹn ngày
chưa kịp nhờ gió tỏ bày
chiều nay chan lệ
ô hay ..một người !!!

More...